News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 4 เม.ย.62 ภาคเหนือวิกฤต หลายจังหวัดยังอยู่ระดับสีแดง

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน           160 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย     124 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่           123 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน    114 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ