News

มูลนิธิ รพ.สวนดอก ขอรับบริจาคเงิน-อาหารน้ำดื่ม-หน้ากากกันฝุ่น สำหรับ จนท.ดับไฟป่า

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอรับบริจาคเงิน หรือ น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป หน้ากากป้องกัน PM2.5 ผ้าเย็น เพื่อมอบให้สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

รับบริจาควันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 บริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือ โทร 0-5393-8400

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอรับบริจาคหน้ากาก N95 เพื่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา และผู้มีรายได้น้อย โทร 08-6586-6147