คอลัมน์หมายเลข 7 : พบอาคาร มทร.ตะวันออก ทิ้งร้าง ตอนที่ 1

วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

สิ่งปลูกสร้าง 6 รายการที่เห็นนี้ ก่อสร้างในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม โรงยิมอเนกประสงค์ อาคารที่พักอาจารย์ และอาคารที่พักนักศึกษาแยกหญิงและชาย ก่อสร้างเสร็จทั้งหมดปี 2550 แต่ไม่เคยเปิดใช้งาน ปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรมพังเสียหาย วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางรายการถูกลักขโมย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ ประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดิน จึงส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อหาคำตอบสาเหตุที่อาคารเหล่านี้ทิ้งร้างไม่ใช้งาน ทั้งที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท และหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้รับข้อมูลชี้แจงเบื้องต้นเพียงบางส่วน

โครงการนี้จัดทำโดย อบจ.ชลบุรี สมัย นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ เป็นนายก อบจ.ชลบุรี ตามข้อตกลงที่ทำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตชุมชนบ่อทอง  

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ยังเชื่อว่า ปัญหาของโครงการนี้มีสาเหตุจากขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน

การขยายผลตรวจสอบยังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาที่ดินที่ใช้ก่อสร้างโครงการนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7