News

กทม. ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์-ขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

กรุงเทพมหานคร ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังกระทรวงมหาดไทย เป็นการซ้อมในเส้นทางการเดิน วิธีการเดิน และขั้นตอนการปฏิบัติ

ในริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยวงดุริยางค์ ริ้วขบวนธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และริ้วขบวนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 423 คน

ขบวนจะออกจากหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังถนนหน้าพระลาน จากนั้นจะเคลื่อนริ้วขบวน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามไชย เลี้ยวซ้ายถนนกัลยาณไมตรี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เข้าสู่กระทรวงมหาดไทย และจะเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ขึ้นวางบนแท่น ณ ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรอการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในวันที่ 18 เมษายนนี้ เวลา 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ขณะที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 76 จังหวัด พร้อมจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรับปรุงภูมิทัศน์ประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ การจัดขบวนเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนออกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งดงามตามโบราณราชประเพณี

ทางด้านกองทัพเรือได้มอบหมายให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดทำพวงมาลัยคล้องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ใช้ดอกรักเทียมมาถักเป็นลายสี่ก้านสี่ดอก แกนในใช้ผ้าตาดสีเหลืองทอง ส่วนพวงกลาง เป็นอุบะพวงมาลัยเรือเป็นรูปดาวพวงใหญ่ ที่มุมทั้งหกมุม ทำเป็นระย้าแปลงทรงกลม

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จะนำไปจอดเทียบท่าราชวรดิฐ ถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้