ก.เกษตรฯ สั่งเร่งหาตัวเกษตรกรมือเผาป่า ตัดตอนไฟป่า-แก้ปัญหาหมอกควัน

วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 06:37 น.

Views

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน เร่งหาตัวเกษตรกรที่เผาป่าทำไร่เลื่อนลอย โดยให้เร่งสำรวจและทำบัญชีเกษตรกรมือเผาป่า เพื่อตัดตอนไฟป่า และแก้ปัญหาหมอกควัน ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาฝุ่นละอองให้หมดไป

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรจังหวัด ในทุกพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน เร่งปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชทางการเกษตรในพื้นที่ป่า โดยให้ทำบัญชีสำรวจมือเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย

โดยการประสานงานกับในพื้นที่ ให้ทำการสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร ให้เลิกและหยุดการเผาดังกล่าว พร้อมกับใช้มาตรการทางกฎหมายแก้ไขปัญหาควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ ทุกปีมีรายงานว่าเกษตรกรบางรายลักลอบเข้าไปทำการเกษตร หรือทำไร่เลื่อนลอยในเขตพื้นที่ป่า โดยในฤดูแล้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม จะมีการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมแปลงทำการเกษตร และจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ติดตามสำรวจผู้บุกรุกป่า เผาป่า ล่าสัตว์ หรือเผาในที่ดินทำกิน ถ้าภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบจุด Hot Spot จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ด้วยการตัดสิทธิในการจัดสรรที่ดินทำกินทันที

Tag : สนามข่าว 7 สี เผาป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรเผาป่า เผาป่า หมอกควัน ไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง เผาป่าทำไร่เลื่อนลอย