ฝนฟ้าอากาศ : ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง พร้อมอากาศร้อนในกลางวัน

วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 19:32 น.

Views

หลายพื้นที่ยังต้องระวังฝนฟ้าคะนอง สลับกับอากาศร้อนตอนกลางวัน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ พบกับคุณเปรมสุดา และ แก้วใส คริสตัน จากละครไฟหิมะ

ความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยขณะนี้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออก และภาคอีสานตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าว เกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเช่นกัน

เป็ดขาดแคลนแหล่งอาหาร จ.นครราชสีมา
ร้อนแล้งขนาดนี้ก็ส่งผลต่อแหล่งอาหารตามธรรมชาติของเป็ดในจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด บอกว่า ต้องต้อนเป็ดไปหาแหล่งอาหารใหม่ทุกวัน เพราะว่าพื้นที่เดิม ๆ เริ่มแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนอาหาร แถมยังทำให้เป็ดออกไข่ได้น้อย

Tag : ฝนฟ้าอากาศ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศในแต่ละภาค สภาพอากาศ สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ อุณหภูมิในแต่ละภาค เปรมสุดา สันติวัฒนา แก้วใส คริสตัล ไฟหิมะ