News

จ่อเอาผิด! วิศวกรผู้คุมรื้อถอนแฟลตดินแดง หลังทำถล่มสร้างความเสียหาย

จากกรณีที่แฟลตดินแดงที่ 19 พังถล่มลงมาระหว่างการรื้อถอนเป็นเหตุให้มีทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายนั้น

เมื่อวานนี้ ทีมสภาวิศวกรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแฟลตที่ถล่มลงมา พบว่าการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เข้าข่ายต้องมีวิศวกรควบคุมการรื้อถอนทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และต้องมีแผนรูปแบบการรื้อถอนอย่างละเอียด ซึ่งหลังจากนี้ก็จะขอเอกสาร แผนการรื้อถอนจากการเคหะแห่งชาติ สำนักงานเขตดินแดง และ สน.ดินแดง คาดว่าจะได้รับเอกชนภายใน 1 สัปดาห์

หลังจากนั้น ก็จะเรียกวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการรื้อถอน มาสอบสวนอีกครั้ง ก่อนจะสรุปได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ แฟลตดินแดงที่ 19 พังถล่มลงมา

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบเอกสารแผนการรื้อถอนแล้ว พบว่าการรื้อถอนไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามหลักวิศวกรรมที่ออกแบบไว้ จะถือว่าวิศวกรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความผิดทางจรรยาบรรณ โทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขณะที่ นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง กล่าวว่า ได้สั่งระงับการรื้อถอนแฟลตดินแดงทั้งหมดออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการเสนอแผนการรื้อถอนใหม่ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมมาให้พิจารณา ซึ่งทางสำนักงานเขตดินแดงได้แจ้งให้การเคหะแห่งชาติรับทราบแล้ว