กกต.โต้หญิงหน่อยสร้างความเข้าใจผิด ยันไม่ทำงานเพื่อใคร

วันที่ 7 เม.ย. 2562 เวลา 18:23 น.

Views

ตามที่ ปรากฎข่าวในสื่อออนไลน์ กรณี “หญิงหน่อย” เตือน กกต. อย่าทำงานสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจ นั้น

กกต. ขอชี้แจงว่า ข้อความตามที่ปรากฎในโพสต์ดังกล่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง อาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฎิบัติหน้าที่ของ กกต. และไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของ กกต.

กกต. ขอยืนยันว่าจะไม่ปฎิบัติหน้าที่เพื่อสนองต่อนักการเมือง พรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ และจะไม่ยอมสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจตามที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์กล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น กกต. จะยึดในความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆโดยเด็ดขาด
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Tag : กกต. เลือกตั้ง2562 หญิงหน่อย