สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 เม.ย. 2562 เวลา 20:16 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จีน