Green Report : สัตว์เลี้ยงป่วยจากควันไฟป่าฝุ่น PM2.5

วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควันไฟป่า ฟุ้งกระจาย ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่คุณภาพอากาศ  AQI (Air Quality Index) เกินค่ามาตรฐานติดอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อีกด้านของปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่คนที่ได้รับความเดือดร้อน สัตว์เลี้ยงเป็นอีกกลุ่มที่ละเลยไม่ได้ เช่น สุนัข แมว และนกที่เลี้ยงในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ ช้าง ม้า แพะ แกะ สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ ก็ได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจไม่ต่างกับคนเช่นกัน 

สัตว์เลี้ยงในบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน จะมีอาการ น้ำมูกใสๆ ไอ จาม หายใจติดขัด อ้าปากหายใจ น้ำตาไหล ซึม อาเจียน กินอาหารน้อยลง ถ้าปล่อยไว้จะพัฒนาเป็นปอดอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน เหนื่อยง่าย และตายได้ และยิ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะหน้าสั้น ตาโปน ที่เลี้ยงไว้นอกบ้าน เช่น แมวเปอร์เซีย สุนัขพันธุ์ปั๊ก ชิสุ ปักกิ่ง และบลูด็อก จะไวต่อฝุ่นมาก

ส่วนสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์ที่มีขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบ และแสดงอาการเร็วกว่าสัตว์ใหญ่ โดยจะมีอาการซึม มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หายใจแรง มีเสียงดัง อาจรุนแรงถึงตายได้

ข้อมูลจากสัตวแพทย์ ระบุ ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงขณะนี้ พบว่า มีสัตว์เลี้ยงเข้ามารักษาตามโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยอาการที่พบส่วนใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บางตัวเมื่อเอกซเรย์ พบว่ามีวงสีขาวในปอด เหมือนกับสุนัขที่อาศัยตามอู่รถ หรือศาลเจ้า ที่สูดดมฝุ่นควันตลอดเวลาและเชื่อว่าหากมีการสำรวจในพื้นที่ภาคเหนือ จะพบสัตว์เจ็บป่วยจำนวนมาก

สัตว์ปีก เช่น นกชนิดต่างๆ จะไวต่อฝุ่นมากกว่าสุนัขและแมว หลายตัวตายโดยไม่แสดงอาการป่วยและรักษาไม่ทันเวลา 

สิ่งที่ยังพอช่วยเหลือได้ แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก คือ การเลี้ยงดูให้ห่างไกลฝุ่น และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนสัตว์ใหญ่ยังเป็นปัญหาที่ยากจะควบคุมนอกจากการอพยพ แต่ก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่

การดูแลสัตว์ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทางออกที่ดีที่สุด คือ หยุดเผาป่า หยุดเผาไร่นา ขณะที่ภาครัฐ ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กวดขันให้มากขึ้น

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report