พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 เมษายน 2562

วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 เมษายน 2562
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน อาจมีฝน 20% ในพื้นที่ มีปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมตอนบนของประเทศ มีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคกลางส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้...

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้