ทุกจังหวัด ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ภายหลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 107 แห่ง เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมานั้น วันนี้ทุกจังหวัดได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเป็นน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง และน้ำอภิเษก เป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใน 76 จังหวัด จำนวน 107 แห่ง ซึ่งบางจังหวัดมีมากกว่า 1 แห่ง

โดยที่จังหวัดสระบุรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมข้าราชการในจังหวัด ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ มณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำป่าสัก บ้านท่าราบ อำเภอเสาไห้

จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ อุโบสถ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ ได้มาจากบ่อน้ำหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ ตำบลโคกไทย และโบราณสถานสระแก้ว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดเลย จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีฯ โดยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ อำเภอเมือง

ส่วนที่จังหวัดน่าน จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง โดยมี นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ประกอบพิธีพลีกรรมจากบ่อน้ำทิพย์ หน้าวิหารวัดสวนตาล อำเภอเมือง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง โดยเป็นน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ภายในวัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ที่บ้านช้างทอง อำเภอเมือง, บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม อำเภอเมือง และบ่อน้ำพระฤาษี ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี บ้านแม่สิน อำเภอวังชิ้น

ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำตามโบราณราชประเพณี ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง เพื่อทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจะเชิญน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวม ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ต่อไป

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี

ที่พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมี พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ ประธานคณะสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนชัยมงคล และเทียนพุทธาภิเษก โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่มาร่วมพิธีจำนวนมาก

ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ที่พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อติยัคคฬา โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก

ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป ประกอบพิธี

ส่วนที่พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และมีพระครูคุณาธร รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี จิตอาสาฯ ร่วมจัดอาหารคาว หวาน และน้ำดื่มบริการผู้ไปร่วมพิธี

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดศรีคุณเมือง อำเภอเมือง โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จุดเทียนเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก และในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีบรรจุน้ำอภิเษกลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ก่อนจะเชิญไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายนนี้

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำอภิเษก พิธีจัดทำน้ำอภิเษก น้ำสรงพระมุรธาภิเษก