คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบหุ่นปั้นไกรทอง จ.พิจิตร

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 07:00 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปติดตามเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบหุ่นปั้นไกรทอง จังหวัดพิจิตร ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2556 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 1.9 ล้านบาท กับคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 หุ่นปั้นไกรทอง หุ่นปั้นไกรทอง พิจิตร