Green Report : คุณภาพน้ำเล่นสงกรานต์ปีนี้

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์กันจำนวนมากทุกปี เช่นที่คูเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่แม้ว่าปีนี้จะเผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าฝุ่นที่ฟุ้งกระจายและการฉีดพ่นทำความสะอาดนั้นจะกระทบแหล่งน้ำทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้
 
ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เร่งเข้าปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณรอบๆ คูเมืองแล้ว ทั้งการติดตั้งเครื่องระบายอากาศ น้ำพุกังหัน ขุดลอกคูเมือง เติมคลอรีน EM (Effective Microorganisms – กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ปลูกบัวเพื่อดูดซับสารเคมี และใช้น้ำดีจากชลประทานผลักดันน้ำเดิมออก

ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ สุ่มตรวจคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เข้าจมูก ตา และปาก ส่วนเรื่องฝุ่น PM 2.5 เชื่อว่าไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำ แม้ว่าฝุ่นจะมีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ แต่เมื่อถูกชะล้างก็จะกลายเป็นตะกอนในน้ำ อาจทำให้น้ำขุ่นได้ ยกเว้นฝุ่นพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม จะยังคงอันตรายอยู่ ทางที่ดีอย่างให้เข้าจมูก ตา ปากเด็ดขาด

ที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น น้ำที่ใช้เป็นน้ำประปา, ส่วนจังหวัดนครราชสีมา นิยมเล่นน้ำถนนรอบคูเมืองนครราชสีมา โดยทางเทศบาลได้จัดเตรียมน้ำไว้ให้ประชาชนตามจุดต่างๆ และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณทุ่งภูเขาทอง น้ำจากอ่างเก็บน้ำ ตรวจคุณภาพแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี 
   
ส่วนคุณภาพแม่น้ำส่วนใหญ่ที่สุ่มตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีความปลอดภัย เพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ได้ เว้นแต่ช่วงแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีคนอยู่หนาแน่น แหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและปศุสัตว์              

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 80 หาด ที่มีการตรวจคุณภาพน้ำ ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น หาดจอมเทียน หาดพัทยาเหนือ หาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี, หาดทรายแก้ว อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หาดสุรินทร์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
                     
การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน ที่สำคัญสงกรานต์นี้ใช้น้ำอย่างพอเหมาะ ช่วยกันประหยัดน้ำ… เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook, Ch7HD Social care

Tag : Green Report