กรมควบคุมโรคเตือนโรคเจ็บป่วยที่มากับฤดูร้อน

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ขณะนี้หลายพื้นที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิสูงถึง 40 - 41 องศาเซลเซียส กรมควบคุมโรค จึงออกประกาศเตือน ขอให้ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วย โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าขอเตือนประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ที่ต้องเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูร้อน ได้แก่ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก และกลุ่มสุดท้าย คือ ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ 

ทั้ง 4 กลุ่มเสี่ยงนี้อาจป่วยด้วย "โรคฮีทสโตรก" (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤติที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ จะมีอาการอ่อนเพลีย หน้ามืดและหากมีอาการรุนแรงบางคนอาจถึงแก่ชีวิตได้
  
"โรคระบบทางเดินหายใจ" โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้และค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 

"โรคติดต่อต่างๆ" เช่น โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ อุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ, โรคบิด, อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแบคทีเรียและไวรัส

"โรคที่เกิดจากการแพร่ระบาด" เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า และ "อุบัติภัยจากการจมน้ำ" ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิต

และขณะนี้ กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูร้อน ให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ระมัดระวังการใช้ชีวิต และติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเกิดของโรคต่างๆ