กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแก้ปัญหาเผาไร่อ้อย

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ เช่น ใช้มาตรการทางกฎหมาย กำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 30% ต่อวัน โดยโรงงานจะทยอยลดปริมาณนำอ้อยไฟไหม้เข้าหีบตั้งแต่ 20% ถึง 0%ต่อวัน ซึ่งมั่นใจว่า จะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปี

โดยจะเสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการให้สินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดอ้อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกร, รายบุคคล ที่ MRR-5 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนผู้กู้ 4% ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระ 2% ต่อปี ส่วนเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์การเกษตร, สถาบันชาวไร่อ้อย, กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี

นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ให้กำหนดพื้นที่เป็นจังหวัดปลอดการเผาอ้อย, ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, ชัยภูมิ, เลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563

ส่วนความคืบหน้าในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 50 บาทต่อตันอ้อย นั้น ขณะนี้เริ่มมีการทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกที่ 3,200 ล้านบาท ในจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ 150,000 คน