News

รายงานพิเศษ : แก๊งมอดไม้ระบาดกลางป่านราธิวาส

ความพยายามของเจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งทหารพราน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เดินลุยป่าผืนใหญ่เทือกเขาตะเว ที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,800 เมตร และทอดยาว 35 กิโลเมตร ครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาส และถูกกลุ่มก่อความไม่สงบ ใช้เป็นฐานซ่องสุม

แม้มีความพยายามปกป้องผืนป่า แต่ขบวนการตัดไม้ ยังลักลอบตัดไม้ขนาดหลายคนโอบ บางต้นอายุหลายร้อยปี โดยเฉพาะ ต้นตะเคียนชันตาแมว ต้นหลุมพอ และ ต้นสยา ซึ่งพบ ไม้แปรรูปแผ่นใหญ่หลายขนาด พร้อมเลื่อยยนต์ และแคมป์คนงาน

หลังแปรรูปไม้เสร็จ ขบวนการนี้ใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงใส่ล้อรถวิบาก ชักลากไม้ ลงจากภูเขามาซุกซ่อนในสวนยางพารา เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ และรอเคลื่อนย้าย

ระหว่างตรวจสอบไม้ที่ซุกซ่อน ก็ได้ยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต์ และรถจักรยานยนต์ชักลากไม้ ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะขี่หลบหนีอย่างรวดเร็ว

หลังขบวนการตัดไม้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ พบกองไม้ตะเคียนชันตาแมว ถูกแปรรูปยาว 5-6 เมตร กว่า 21 แผ่น 

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบการตัดไม้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งชาวบ้านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.41 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านต้องร่วมกันปกป้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการก่อความไม่สงบ ใช้เป็นแหล่งซ่องสุม และตัดไม้เพื่อเป็นต้นทุนใช้เคลื่อนไหว