คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบรูปปั้นไกรทอง แพงเกินจริง

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รูปปั้นไกรทอง ความสูง 6 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองสนุ่น บริเวณวัดโพทะเล จังหวัดพิจิตร เดิมมีเพียงรูปปั้นจระเข้ เทศบาลตำบลโพทะเล จ้างเอกชนก่อสร้างเพิ่มเติม เฉพาะรูปปั้นไกรทองใช้งบประมาณ 1.9 ล้านบาท เสร็จปี 2556 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตราคาค่าก่อสร้างที่น่าจะสูงเกินจริง และท่าทางไกรทองไม่ตรงตามแบบ ส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมถึงคอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนสัปดาห์ที่แล้ว

นายสกล เกิดเชื้อ ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล ชี้แจง คืนเงินค่าวัสดุตามที่ สตง. ทักท้วงแล้ว ส่วนค่าแรงงาน 1,000,000 บาท ที่ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ เพราะต้องใช้แรงงานฝีมือ  

นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกต เปรียบเทียบค่างานและความประณีตของรูปปั้นจระเข้กับรูปปั้นไกรทอง

มีรายงานว่า ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร แจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเชิญมาให้ข้อเท็จจริง คาดใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จะสามารถสรุปผลส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7