กกต.เผย 11 ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง 2562 ปลอดภัยมากที่สุดในโลก-เรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 15:19 น.

Views

กกต.เผย 11 ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง 2562 ผู้ใช้สิทธิมากที่สุด ปลอดภัยมากที่สุดในโลก พบเรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด

เป็นโพสต์ที่มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เมื่อ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อว่า Sawaeng Boonmee เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้เผย 11 ที่สุดเเห่งการเลือกตั้ง 2562 ระบุดังนี้


 24 มี.ค.62 "ภาคสอง"
ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง
: กกต.จัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจริงหรือ

1.ระบบที่ป้องกันการ ทุจริตการเลือกตั้งที่ดีที่สุด
ตั้งแต่กระบวนการพิมพ์บัตร ขนหีบบัตร การจ่ายบัตร การเก็บรักษาบัตร การลงคะแนน การนับคะแนน มีขั้นตอนที่รัดกุม ปิดโอกาสที่จะทำให้มีการทุจริตใน การเลือกตั้ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะบริบทการเมืองไทย มีการแข่งขันกันสูงมาก ผู้แข่งขันมุ่งผลแพ้-ชนะเป็นสำคัญ จึงต้องมีกลไกป้องกันกระบวนการเลือกตั้งและผู้เป็นกรรมการใว้ อาจกล่าวได้ว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกเท่าที่เปรียบเทียบกับประเทศอื่น

2. มีผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากที่สุด
มีกรรมเขตทุกเขตเลือกตั้ง 350เขต มีกรรมการประจำหน่วย กปน.ทุกหน่วยเลือกตั้ง 92300 กว่าหน่วย ยังมีลูกเสืออาสา กกต. ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการพรรคการเมือง ทุกหน่วยเลือกตั้ง มีผู้สื่อข่าว องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งจากในและนอกประเทศอยู่ทั่วไปรวมกว่า 1ล้านคน นอกจากนี้ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รอคิวในการออกเสียงลงคะแนนและเฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนน เป็นจำนวนมาก

3. มีขั้นตอนในการเลือกตั้งที่สลับซ้อนที่สุด
ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ พรรคเดียวกันในจังหวัดเดียวกันเบอร์ต่างกัน ต้องจ่ายบัตรเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ให้ถูกเขตโดยในแต่ละหน่วยอาจต้องจ่ายบัตรให้ผู้มีสิทธิทั้ง 350 เขต 350 แบบถ้ามีการลงทะเบียนครบทุกเขตในหน่วยนั้น

4 .ให้เวลาลงคะแนนมากที่สุด
กล่าวคือ ให้เวลาลงคะแนนเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง จากที่เคยปิดหีบ เวลา 15.00 น. เป็นปิดหีบ 17.00 น.คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. 5 คน ต้องทำงานตั้งแต่รับบัตรและอุปกรณ์ในการลงคะแนน เปิดหน่วยลงคะแนน ปิดหีบบัตร ตรวจสอบจำนวนบัตรให้ถูกต้องตรงกัน เริ่มนับคะแนน ปิดผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ส่งอุปกรณ์ รวมเวลาทำงาน จากรับบัตร จนถึงส่งอุปกรณ์ จากเวลา 05.00 ถึงเวลา 23.00 น. ต้องทำงานติดต่อกันประมาณ 15-18 ชั่วโมง

5.มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด
คือมีจำนวนกว่า 51 ล้านคน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

6.มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด
ทั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าและในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 กว่า ร้อยละ 79 มากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานับแต่มี รธน.ปี 40

7.มีผู้สมัครและพรรคการเมืองส่งผู้สมัครมากที่สุด
มีพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 81 พรรคการเมือง ผู้สมัครกว่า 12,000คน จากเดิมที่เคย ส่งผู้สมัคร 2000-3000 คน มีพรรคการเมืองส่งแค่ 20-30 พรรคการเมือง ด้วย
ความสลับซับซ้อนของ กม. กกต.ทำให้เกิดงานธุรการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าทวี เช่นการพิมพ์บัตร 350 เขต 350 แบบ หนังสือถึงเจ้าบ้าน เป็นต้น

8.มีขั้นตอนการประกาศผลทีมากที่สุด
หลังเลือกตั้งเสร็จ กกต.ยังไม่อาจประกาศผลได้ทันทีแม้จะประกาศผลคะแนนไปแล้วก็ตาม การประกาศผลต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. กำหนดใว้

9.มีการคำนวณการจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่สลับซับซ้อนที่สุด
ทั้งนี้ รธน.และ พรป. เลือกตั้ง ส.ส. ได้กำหนด วิธีคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับต่างจากกฎหมายฉบับก่อนๆเป็นอย่างมาก

10.มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งน้อยที่สุด
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาหลังทราบผลคะแแนน จะมีเรื่องร้องคัดค้านเป็นหลักพันหรือหลายพันเรื่อง แต่ครั้งนี้มีเรื่องร้องคัดค้านแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง ทั้งที่มีการแข่งขันสูงและมีผู้สมัครและพรรคการเมืองลงสมัครเป็นจำนวนมาก

11.มีการกล่าวหา กกต.โดยไม่มีข้อเท็จจริงมากที่สุด
มีการตั้งข้อสงสัย พยายามกล่าวหา กกต.ว่าจัดการเลือกตั้งไม่โปรงใสโดยมีความพยายามทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเลือกตั้ง แต่ข้อสงสัยและข้อกล่าวหาดังกล่าว กกต.ก็
สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทุกเรื่อง ส่วนมากการกล่าวหาก็ก็ไม่ปรากฏนามผู้กล่าวหา ว่าเป็นผู้ใด เป็นการกล่าวหาใน social แต่ได้นำข้อกล่าวหาตาม social ดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการอื่น ถ้ามีหลักฐานอยู่บ้างตามที่กล่าวหา กกต.คงอยู่ไม่ได้แล้ว กรณีมีหลักฐานว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็ชอบที่จะยื่นเรื่องให้ กกต.ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ จะได้ร่วมมือกันในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ไม่ใช่นำข้อสงสัยดังกล่าวมากล่าวหา กกต.เอง ทั้งที่ปราศจากมูลความจริง


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7 Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก : Saw aeng Boonmee


Tag : เลือกตั้ง2562 เกาะติดเลือกตั้ง 2562 กกต เลือกตั้ง62 แสวงบุญมี