News

หนองคาย จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ที่พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลังจากที่เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2562) ได้มีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ที่ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สระมุจลินท์ ภายในวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายพระเทพกิตติมุนี ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมใบพลูและถวายใบพลูแด่พระกิตติ สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 38 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวคาถาตักน้ำ และได้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากขันน้ำสาครใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนดแล้วปิดฝาคนโท ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้นเวลา 12.00 น.พราหมณ์ได้ประกอบพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น ส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วได้ส่งให้กับพราหมณ์ ดับแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (10 เมษายน 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จะได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังกรุงเทพมหานครต่อไป