ศรีสะเกษ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 16:37 น.

Views

เมื่อเวลา 09.19 น.วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกก่อนที่จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถประจำตำแหน่งขบวนรถผู้ว่าราชการจังหวัดออกเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และหมอพราหมณ์ประกอบพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธีคับคั่ง

เมื่อถึงเวลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงห์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ ที่ไม่ใช่รูปเดียวกับประธานสงฆ์ที่จุดเทียนชัย พระเถราจารย์ดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ขณะนี้ พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งขันตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนด ปริมาณถึงคอคนโท และปิดฝาคนโทยแล้วปิดฝาคนโทให้สนิท ระหว่างประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการและข้าราชการประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร

หลังจากนั้น ตั้งพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ซึ่งแว่นเทียนมี จำนวน 3 แว่น และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่งต่อให้คนที่อยุ่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถประจำตำแหน่งขบวนรถผู้ว่าราชการจังหวัดออกเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครต่อไป

Tag : ศรีสะเกษ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก