News

ระนองจัดทำพิธีสมโภชน้ำอภิเษก

เมื่อเวลา 09.00 -12.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง และพระระณังคมุนีวงค์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขั้นตอนการประกอบพิธี เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก จากนั้น ประธานจุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต จนถึงเวลา 12.00 น. ก็ได้มีพราหมณ์มาประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ โดยได้มีการเวียนเทียน จำนวนสามรอบเป็นอันเสร็จพิธี 

และวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 จะจัดพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามกรุงเทพมหานคร ต่อไป