เลยทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 16:56 น.

Views

ที่พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนจังหวัดเลย ได้ร่วมกันประกอบพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ตามโบราณราชประเพณี โดยเวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ได้พิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต ประธานสงฆ์ ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงค์เจริญใบพลู ถวายประธานสงค์เจริญใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์

จากนั้น เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เถราจารย์ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจิญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลง ประธานสงฆ์เจือน้ำพระพุทธมนต์ในน้ำอภิเษก และมอบให้ประธานพิธี ประธานพิธีตักน้ำอภิเษกใส่คนโท เพื่อเตรียมเชิญไปกระทรวงมหาดไทย

ต่อมา เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก บัณฑิตหรือโหรทำพีธีบายศรี และแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 และส่งให้ประธานพิธี ประธานพิธีรับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตหรือโหรแล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 ครบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งให้บัณฑิตหรือโหร ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

Tag : เลย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒