รองโฆษกพลังประชารัฐคุยหากเป็นรัฐบาลเดินหน้านโยบายเกษตรกรอยู่ดีกินดี

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 16:57 น.

Views

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มั่นใจว่า หลังวันที่ 9 พฤษภาคม พรรคพลังประชารัฐจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ พร้อมเดินหน้าตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีขึ้น

หากตั้งรัฐบาลได้แล้วพรรคพลังประชารัฐพร้อมทำตามนโยบายที่ใช้หาเสียงทันที โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยจะดูแลดูแลราคาพืชผลการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ทั้งชาวนา, ชาวไร่และชาวสวนยาง รวมถึงการต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย

ทุกนโยบายที่พรรคประกาศไว้จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมแน่นอน อะไรที่เร่งด่วนพรรคจะทำทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะช่วยเรื่องราคาสินค้าเกษตรได้ เพราะในพรรคมีนักการเมืองที่เข้าใจภาคเกษตรมาร่วมเป็นฝ่ายบริหารด้วย บวกกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้และเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถูกใจประชาชน สามารถนำพาประเทศเดินหน้าได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Tag : ธนกรวังบุญคงชนะ พรรคพลังประชารัฐ ตั้งรัฐบาล เกษตรกร การเมือง เลือกตั้ง