News

เชียงใหม่จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ที่จังหวัดเชียงใหม่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 3 ขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คณโท

จากนั้น เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเวียนเทียน 3 รอบ จนครบคนสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธี