News

พังงา ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และข้าราชการทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวคาถาตักน้ำแล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโถ ต่อด้วยพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จนเสร็จสิ้นพิธีเมื่อเวลา 12.20 น. จึงได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป