ทุกจังหวัดประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ภายหลังพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด รวม 107 แห่ง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 รวมถึงพิธีทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เมื่อวานนี้ ในวันนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงใช้สรงพระมุรธาภิเษก และรดพระหัตถ์ ในการสืบราชสันตติวงศ์ ตามโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกจัดขึ้น ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

โดยที่จังหวัดสระบุรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี ก่อนจะเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2562

จังหวัดเลย ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ก่อนจะมีพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง มีพระราชกิตติรังษี บุญทัน สนฺต จิตฺโต เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง โดยจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดพิษณุโลก เดินทางร่วมขบวน พร้อมกับคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และนครสวรรค์ ไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 10 เมษายน 2562

ที่จังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมือง มีพระเทพปัญญาโมลี วิศิษฐ์ กนฺตสิริ เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพร้อมข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก 

ที่พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก มีพระวิสุทธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อนจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล โดยมีผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก โดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน และมีประชาชนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่อย่างต่อเนื่อง

ที่พระอุโบสถ วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และในวันพรุ่งนี้ จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปยังจุดรวมพลน้ำอภิเษกภาคตะวันออก ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนจะเคลื่อนขบวนพร้อมกันไปยังกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารส่วนราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ก่อนจะเชิญไปยังกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง โดยจังหวัดนครปฐม จะเชิญน้ำอภิเษกจากศาลากลาง จังหวัดนครปฐม ในวันพรุ่งนี้ โดยมีจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีร่วมขบวนด้วย

ที่พระอุโบสถ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยภาคส่วนต่าง ๆ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จะเชิญคนโทน้ำไปพร้อมกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา

ที่พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และในเวลา 19.00 น.วันนี้ จะเชิญน้ำอภิเษกไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมในขบวนเชิญน้ำอภิเษก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ไปยังกระทรวงมหาดไทย

ที่จังหวัดลำพูน จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง คือ น้ำชีผุด อำเภอหนองบัวแดง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมือง โดยมีพิธีที่พระอุโบสถ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และในวันพรุ่งนี้ จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีดับเทียนชัย พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก