นพ.ธีระวัฒน์ ติง อย.ไม่เข้าใจ การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 07:03 น.

Views

กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข มองว่า อย.ไม่มีความเข้าใจ การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง "กัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ อย." โดยได้พูดถึงการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งยังไม่เข้าใจการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ให้เกิดประโยชนสูงสุด โดยมองว่า อย. มุ่งจะนำเรื่องการใช้กัญชามาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่อย่างเดียว โดยไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมจิตอาสา ที่มีความรู้เรื่องยาในกัญชาอย่างดีพอ และนำกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดจากการรักษาแผนปัจจุบัน

ทั้ง ๆ ที่ประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งมีความรู้ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาของปราชญ์คนไทย ซึ่งมีตำราจารึกไว้หลาย 100 ปี และได้ทำการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สามารถนำกัญชามาใช้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงได้สอนคนป่วยและครอบครัวให้มีความรู้ในเรื่องการเพาะปลูก สกัด การนำมาใช้ วิธีใช้ในโรคต่าง ๆ และบอกถึงข้อสังเกตในเรื่องของผลข้างเคียง และปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน

แต่ อย. และ ป.ป.ส. กลับต้องการให้กัญชาและการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ต้องอยู่ในระบบตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น เพราะหาก อย.ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ อย.ต้องผลักดันกฎหมายให้เปิดโอกาส หรือมีกลไกเอื้อให้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้ป่วย และเป็นผู้เพาะปลูกและสกัด ทั้งที่เป็นรายเดี่ยว รายย่อย หรือชมรม สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้สะดวกและถูกกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของยาในกัญชา

Tag : สนามข่าว 7 สี กัญชา กัญชาใช้รักษาโรค แจกกัญชารักษาโรค ปลูกกัญชา กฎหมายกัญชา กัญชารักษาโรค หมอธีระวัฒน์