Green Report : เหรียญโอลิมปิกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ประเทศญี่ปุ่น จุดประกายแนวคิดที่จะนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะอันตราย ทำเป็นเหรียญรางวัลโอลิมปิก                                            

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัญหาและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยแต่ละปีทั่วโลกจะมีขยะประเภทนี้เพิ่มขึ้นมากถึง 50 ล้านตัน

ในประเทศไทยมีขยะประเภทนี้ อยู่ประมาณ 300,000 ล้านตัน คิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของขยะทั้งหมด ส่วนหนึ่งเกิดจากการขนถ่ายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ โน้ตบุ๊ก ให้มีอายุการใช้งานน้อยลง จากอดีตเคยใช้งานได้นานถึง 6 ปี ลดลงเหลือ 2 ปี ยิ่งโทรศัพท์มือถือ ยิ่งมีอายุการใช้งานสั้นลงเรื่อยๆ เนื่องจากความนิยมเปลี่ยนตามกระแส

กระแสความนิยม และความจำเป็นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแต่เพิ่มไม่ลดลง ดังนั้นจำเป็นต้องใช้กฎหมายควบคุม ไม่ให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาและต้องกำจัดอย่างถูกต้องเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สารตะกั่ว แคดเมียม (Cadmium) แมงกานีส (Manganese) สารหนู และปรอท ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม และย้อนกลับมาทำลายสิ่งมีชีวิต

อีกหนึ่งวิธีที่ประเทศพัฒนาแล้วแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงพิษภัย คือ นำขยะมาเป็นสิ่งของทรงคุณค่า

ล่าสุด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก ได้นำขยะพวกนี้มาทำเป็นเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 โดยญี่ปุ่นวางแผนรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปีเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ขณะนี้รวบรวมได้แล้วกว่า 47,000 ตัน

ประเทศในยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงประเทศพัฒนาอื่นๆ ต่างมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปีจำนวนมหาศาล มากกว่าไทย 2 - 3 เท่า แต่ด้วยกฎหมายที่ใช้ควบคุมในการกำจัดขยะอย่างเด็ดขาด รวมกับแนวคิดการสร้างขยะให้เป็นของมีคุณค่าทางใจและการได้รับ ได้ปลุกสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มาก

หากไทยต้องการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเด็ดขาดและจริงจัง คงไม่ใช่แค่บังคับใช้กฎหมาย หรือป้องกันห้ามไม่ให้ขนขยะข้ามประเทศมาทิ้งไว้ที่ไทยเท่านั้น แต่ต้องสร้างการรับรู้ ปลูกฝังให้คนตระหนักถึงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมจะย้อนกลับมาทำร้ายสุขภาพคนและสัตว์ แหล่งน้ำ หรือแม้แต่พืชผักที่เราปลูกไว้ขาย และดำรงชีพก็พร้อมจะล้มตายจากสารปนเปื้อนที่มาจาก "ของเหลือทิ้ง"                                     

ประเทศญี่ปุ่น ที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ทำเหรียญโอลิมปิก นอกจากจะนำของกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยของขยะเหล่านี้ด้วย

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report