ผู้ปกครองนักเรียนร้องตรวจสอบรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนย่านลาดกระบัง

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 01:05 น.

Views

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า, ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน รวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปกันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้พูดคุยเรื่องการรับนักเรียนในปีนี้ ที่มีเด็กสมัคร 759 คน และรับได้ 450 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่บริการ 60 เปอร์เซ็นต์ คือ 270 คน แต่ปรากฏว่า เด็กในพื้นที่บริการมีเยอะมาก และตอนนี้โรงเรียน เรียกเด็กในบัญชีสำรองที่สอบได้ไปแล้ว 19 คน คงเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่อีก 210 คน ที่รอจะเข้าเรียน

กลายเป็นประเด็นปัญหา ของการรับเด็กในพื้นที่บริการ ผอ.สพม.2 หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ชี้แจงว่า ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนแห่งนี้ คือ มีเด็กในพื้นที่ เด็กในชุมชนใกล้โรงเรียนเยอะมาก ต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้น ตอนนี้ เด็ก ๆ และผู้ปกครอง ที่เป็นเด็กในพื้นที่ จึงรอเรียกตัวไม่ยอมให้เกลี่ยไปโรงเรียนอื่น ๆ ในสหวิทยาเขต

ประเด็นปัญหาการรับนักเรียน ที่เกิดกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งนี้ ด้วยความมีชื่อเสียงในพื้นที่ด้วย ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ ต้องการสิทธิ์ที่จะเข้าเรียน และนอกจากปัญหาเด็กล้นแล้ว ปรากฏว่า นายกสมาคมผู้ปกครองและครู อาจารย์พูลศรี ชื่นชม ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย ก็ไปร้องเรียนว่า ขนาดหลานแท้ ๆ ของเจ้าของที่ดิน ที่บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน ยังฝากเข้าเรียนไม่ได้เลย อาจารย์พูลศรี บอกว่า คุณย่าได้ยกที่ดินให้เมื่อ 40 ปีก่อน แต่ปรากฏว่า หลาน ไม่ได้สิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนขอเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดิน นอกจากกรณีนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังปฏิเสธเด็กฝากของเจ้าอาวาส วัดในพื้นที่ด้วย ไม่มีการอะลุ้มอล่วยให้กับชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงเรียน และที่สำคัญ ผอ.โรงเรียนไม่เคยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนที่จะมีมติเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันนี้ ได้มีการเจรจา และชี้แจงทำความเข้าใจกัน โดยพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายรัฐมนตรี ที่มาพร้อมฝ่ายกฎหมาย ได้รับเรื่องไปสอบข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องการรับนักเรียน เด็กฝาก และการเพิ่มรายชื่อเด็กจากโรงเรียนเก่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยแล้ว ยังมีเรื่องอาคารเรียน 4 ชั้น ที่กำลังก่อสร้าง มีการร้องขอให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงด้วย ทั้งหมดจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพรุ่งนี้ คาดว่า หลังสงกรานต์นี้จะได้ข้อสรุป