ชาวบ้านคัดค้านก่อสร้างโรงงานหลอมตะกั่ว หวั่นสร้างมลพิษ จ.ชลบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

Views

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานหลอมสารตะกั่ว หวั่นสร้างมลพิษ

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานหลอมตะกั่ว เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะก่อให้เกิดสารพิษรั่วไหลออกมา กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

นายสมศักดิ์ สวัสดิมงคล นายก อบต.คลองกิ่ว เปิดเผยว่า โรงงานดังกล่าวได้มีการขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงงานหลอมตะกั่ว จึงได้อนุญาตไป

ต่อมา พบว่าเป็นโรงงานหลอมตะกั่ว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน โดยนายก อบต.คลองกิ่วเผยว่า หากชาวบ้านไม่เอา ตนเองก็ไม่เอาด้วย ซึ่งการที่ชาวบ้านรวมตัวในครั้งนี้ เพราะไม่ต้องการให้โรงงานเหล่านี้มาสร้างมลภาวะ มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จึงอยากให้หน่วยงานระดับสูงส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบโรงงานดังกล่าวอีกครั้ง

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โรงงานตะกั่ว โรงงานหลอมสารตะกั่ว สารพิษ มลพิษ ชลบุรี โรงงานหลอมตะกั่ว โรงงานหลอมตะกั่ว ชลบุรี