News

ชาวบ้านร้องทุกข์ ปลาในกระชังตายเฉียบพลัน จ.สงขลา

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังกว่า 80 กระชัง ลอยตายเป็นจำนวนมาก

จากกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อน หลังจากปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังกว่า 80 กระชัง ลอยตายเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคลองอู่ตะเภา บริเวณหลังบ่อบำบัดโรงงานแห่งหนึ่ง ในตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ พบว่าน้ำมีสภาพเน่า มีกลิ่นเหม็น และบางจุดพบน้ำมีสีดำ เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์

จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา บริเวณหลังโรงงานดังกล่าว พบว่าระดับออกซิเจนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ คาดว่าเป็นเพราะโรงงานนำเครื่องสูบน้ำและกังหันตีน้ำมาใช้ ส่งผลให้ระดับออกซิเจนดีขึ้น แต่จากการตรวจสอบสารเคมีพบว่ามีมลพิษบางตัวปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ซึ่งจะต้องนำตัวอย่างน้ำและปลาที่ลอยตายไปวิเคราะห์ ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำท่าสะอ้าน จะทราบผลภายในสัปดาห์นี้

ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหายรวม 16 ราย จำนวน 80 กระชัง มูลค่าความเสียหาย 1.8 ล้านบาท

เกษตรกรที่เลี้ยงปลาต่างได้รับความเดือดร้อน สาเหตุที่ทำให้ปลากระชังตาย คาดว่าน่าจะเกิดจากโรงงานฉวยโอกาสปล่อยน้ำเสียในช่วงที่ฝนตก ทำให้น้ำในคลองเกิดเน่าเสียตามมาด้วย