ณัฐชนน Love เลย : 5 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ เสี่ยงช่วงหน้าร้อน

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17:06 น.

Views

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ มี 5 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่เสี่ยง และมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ติดตามเรื่องนี้พร้อมกัน

กลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้ง กลางแดด หรือต้องเจอกับความร้อนอยู่ตลอดทั้งวัน อาจจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มโรค ที่มักจะพบมากในช่วงฤดูร้อน กรมควบคุมโรคจึงออกประกาศเตือน เรื่องการป้องกันและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ที่พบว่ามีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จากปัจจัยหลักทั้งความร้อนที่ส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรง หรือเป็นปัจจัยเสริมให้สามารถเกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กเล็ก ที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง

โดยโรคที่มักจะพบในช่วงฤดูร้อนของทุกปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ คือ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน เช่น โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก เป็นภาวะร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ และไม่สามารถระบายความร้อนได้ปกติ กลุ่มนี้มักพบมากในผู้ที่เล่นกีฬาหรือฝึกทหาร และผู้ใช้แรงงานกลางแดด เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 คือ โรคและภัยสุขภาพมี่เป็นผลมาจากอากาศร้อน แล้ง และแดดจ้า เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จนส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่

กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อ ทั้งโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 คือ โรคติดต่อที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ไข้เลือดออก รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้า อีกด้วย

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 5 คือ ภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เด็กจมน้ำสูงเป็นอันดับ 1 ถึงปีละ 902 คน หรือวันละ 2.5 คน

แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับฤดูร้อนได้ แต่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือปกป้องตนเองจากความร้อนได้ โดยเฉพาะการหมั่นประเมินสภาพร่างกายตนเอง หากพบว่าผิดปกติก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ หรือหากเราพบเห็นผู้อื่นอยู่ในภาวะวิกฤต ก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญไปกว่านั้นควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมเจอกับทุก ๆ ฤดู

เห็นแบบนี้ บอกได้คำเดียวว่า ณัฐชนน Love เลย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ณัฐชนน Love เลย ฤดูร้อน ภัยสุขภาพฤดูร้อน กลุ่มโรคฤดูร้อน กลุ่มโรคที่พบในฤดูร้อน โรคที่พบในฤดูร้อน กรมควบคุมโรค