คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าใช้งบรัฐก่อสร้างงานในที่เอกชน

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว จากเอกสารร้องเรียน ระบุว่า ที่ดิน 15 ไร่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง เป็นที่ดินของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2552 ระยะเวลา 60 ปี โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระบุ ต้องสร้างโรงเรียนสอนภาษาจีน ศาลาขงจื้อ อาคารแพทย์แผนไทยฝังเข็มและพิพิธภัณฑ์มวยจีน แต่ผ่านไป 4 ปี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้จึงถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
              
ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาวันที่ 29 มกราคม ให้มหาวิทยาลัยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท
              
นายพิศิษฐ์ฝากข้อสังเกตกรณีนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องมีความรอบคอบ               
              
คอลัมน์หมายเลข  7 ติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด  ขณะที่ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้แล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7