News

ใครเผาโดน! จ.เชียงรายตั้งค่าหัวมือเผาป่า แจ้งเบาะแสคนร้าย รับ 10,000 บาท

จังหวัดเชียงรายขณะนี้กำลังเผชิญหน้ากับการลักลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ จนเกิดจุดฮอตสปอต หรือจุดความร้อนพุ่งสูงขึ้น จนเจ้าหน้าที่ต้องลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า รวมทั้งจับคนลักลอบเผาป่าดำเนินคดีได้แล้วหลายราย

ล่าสุด ที่อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมปลัดอำเภอ อส.และผู้นำชุมชน ได้ลาดตระเวนป้องกันไฟป้า และนอนพักแรมในหมู่บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ 8 ตำบลเวียง ซึ่งเกิดปัญหาไฟป่าและจุดฮอตสปอตมากที่สุด เพื่อขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้ช่วยสอดส่องดูแล อย่าให้มีการจุดไฟเผาป่า โดยแจ้งว่าหากพบคนเผาป่า ทางอำเภอและจังหวัดจะมอบรางวัลนำจับให้คดีละ 10,000 บาทด้วย

เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังป้องกันตามผืนป่าต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ที่ถูกจับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน และบางคนให้เหตุผลว่าต้องการทำการเกษตร จึงจำเป็นต้องเผา เพื่อจับจองพื้นที่ก่อนฤดูฝน