บก.ลายจุดชี้ชัดรัฐบาลที่ไม่โกงต้องโปร่งใสแบบนี้!

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17:57 น.

Views

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ"บก.ลายจุด"นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงเสียดสีประชัดประชัน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ปัจจัยที่สมควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินว่ารัฐบาลใด โกงหรือไม่โกง จะต้องมีที่มาที่มีความชอบธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้

นายสมบัติ โพสต์ข้อความว่า ถ้าจะการันตีรัฐบาลใดว่าเป็นรัฐบาลไม่โกงเราต้องดูปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ที่มาของการเป็นรัฐบาล มายังไง ถูกครรลองครองธรรมหรือไม่

2.ขณะที่เป็นรัฐบาล มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลหรือไม่ เช่น ฝ่ายค้าน การไม่แทรกแซงการทำงานของสื่อ

3.เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระหรือไม่ หรือว่าตั้งเองกับมือ

4.เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนสงสัยหรือมีคำถามต่อการบริหารราชการหรือไม่ ?

5.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หรืออ้างว่าเป็นองค์กรพิเศษไม่ต้องเปิดเผย

6.ใช้กลไกและอำนาจในขณะบริหารประเทศสร้างความได้เปรียบในการสืบทอดอำนาจของตนเองหรือไม่

ด้วยหลักการเบื้องต้นนี้เราจึงสามารถสรุปได้ว่ารัฐบาลนั้นโกงหรือเปล่า

Tag : สมบัติบุญงามอนงค์ บกลายจุด โกง รัฐบาล การเมือง เลือกตั้ง