ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสถานที่เก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทยอยเดินทางมาถึง ได้ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแถวรับคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่าง ๆ

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยครบแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูง จะเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษกไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยในลำดับต่อไป สำหรับกรุงเทพมหานครจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 12 เมษายน 2562 รวมคนโทน้ำอภิเษก และน้ำมุรธาภิเษก จำนวน 86 ใบ

จากนั้น ในวันที่ 18 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทยจะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นในวันที่ 19 เมษายน จะเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

Tag : ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉัตรชัย พรหมเลิศ คนโทน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์