ซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 06:49 น.

Views

เช้าวันนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ติดตามรายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน

Tag : สนามข่าว 7 สี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก ซ้อมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก น้ำสรงพระมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก ซ้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก