News

เร่งแก้ปัญหาสภาพอากาศ ต้อนรับสงกรานต์ จ.เชียงใหม่

เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลดลง เนื่องจากยังกังวลว่าปัญหาหมอกควันจากไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เร่งแก้ปัญหาสภาพอากาศ ต้อนรับสงกรานต์ จ.เชียงใหม่
วานนี้ (10 เม.ย.) จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มลดลง เมื่อผลการวัดจากดาวเทียมเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่พบมากกว่า ส่วนกระแสลมในช่วงนี้ยังมีต่อเนื่อง อยู่ในระดับ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้สามารถพัดฝุ่นควันให้เบาบางลงได้ แต่หมอกควันจากไฟป่ายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นได้ตลอด เนื่องจากจุดความร้อนและไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจหลีกเลี่ยงการเผชิญกับฝุ่นควัน ทำให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพอากาศ เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์กลับมาคึกคัก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเหมือนเช่นทุกปี

อ.แม่สาย ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย ประสบผลสำเร็จจากการเพิ่มมาตรการกดดันผู้ลักลอบเผาป่า และบูรณาการดับไฟป่าบนพื้นที่สูงชัน ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศ ณ จุดวัด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ลดลงมาอยู่ในระดับสีส้ม ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 6

ส่วนที่อำเภอแม่สาย และพื้นที่ใกล้เคียง แม้ว่าจะไม่พบจุดความร้อน แต่กลับพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้น โดยสูงสุดในรอบ 7 วัน สาเหตุคาดว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงเกิดไฟป่าต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงเพิ่มมาตรการการแก้ปัญหาอย่างเข้มงวด ด้วยการนำเครื่องดูดฝุ่น PM2.5 ของกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น หรือที่เรียกว่า "ยักษ์เขียว" มาติดตั้งแก้ปัญหาลดปริมาณฝุ่นละออง