News

ซักซ้อมเสมือนจริงพิธีการเคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก

พิธีการซ้อมเคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 05.00 น. ของเช้าวันนี้ จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย

ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 86 ใบ เริ่มต้นจากการเชิญคนโทลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทางบันไดมุขหน้า และ นำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ก่อนจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย ไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

โดยรูปขบวนจะมีรถตำรวจนำ ตามด้วยวงดุริยางค์กองทัพบก ต่อด้วยขบวนธงชาติ และ ธงตราสัญลักษณ์ จากนั้นเป็นรถเชิญน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ตามมาด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และผู้เชิญคนโท

เมื่อขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เคลื่อนมาถึง ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกและ น้ำสรงพระมุรธาภิเษก ได้เชิญคนโทลงจากรถ ไปยังด้านหน้าพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร จากนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วย ข้าราชการระดับสูง และ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก เข้าไปยังพระวิหารหลวง ตามลำดับ รวมระยะทางการเคลื่อนขบวนเชิญน้ำอภิเษก ประมาณ 740 เมตร

หลังจากนั้น ได้มีการซ้อมเคลื่อนขบวนคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใช้เส้นทางถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายสู่ถนนราชดำเนินกลาง ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา เพื่อไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก และพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะมีขึ้นในวันที่ 18 เมษายนนี้ ที่พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

และในวันที่ 19 เมษายน จะมีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปเก็บรักษาไว้ยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม