คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบประปาหมู่บ้านที่ จ.สระแก้ว

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ผ่านมาตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่หมู่ 1 บ้านโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนพบว่าโครงการนี้ อบต.โนนหมากเค็ง ทำสัญญาจ้างเอกชนจากจังหวัดนนทบุรี เริ่มงานวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งมอบงานตามกำหนดวันที่ 18 กันยายน ปีเดียวกัน ค่าจ้างกว่า 4,200,000 บาท โดยกระทรวงมหาดไทย ให้เงินอุดหนุน แต่ระบบประปายังใช้งานไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ต่อระบบไฟฟ้า อบต.จึงยังไม่ส่งมอบให้ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านโนนหมากเค็ง ได้ใช้งาน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ อบต.โนนหมากเค็ง ยืนยันประปาหมู่บ้านก่อสร้างเสร็จตามสัญญา แต่รอการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จึงยังไม่ได้ส่งมอบให้ชาวบ้านได้ใช้งาน

โครงการนี้ได้ใช้เงินแต่ยังไม่ได้ใช้งาน อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.จึงแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปา..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7