News

กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสูตรคำนวณ สส.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ กม.เลือกตั้ง สส.มาตรา 128 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย โดยถามว่า กกต.จะจัดสรรที่นั่ง สส.ให้พรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของ สส.พึงได้หรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่