สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จำนวน 840 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัย พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคา 3 ราย ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้รับผลกระทบจากการเกิดหย่อมความกดอากาศแผ่ปกคลุม ทำให้เกิดฝนตก ลมกระโชกแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอเกาะคา ได้เกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 840 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,456 คน ซึ่งจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว

ที่สำนักงานชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ถนนโชคชัย 4 ซอย 54 เขตลาดพร้าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนหมู่บ้านรวมโชค ประกอบด้วยเครื่องนอน และเครื่องครัว 14 ถุง ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา เวลา 12.05 น. จุดเกิดเหตุเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยเพลิงลุกไหม้ส่งผลให้เสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ ยังส่งผลให้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหาย 8 คูหา เสียหายทั้งหมด 7 คูหา ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 14 ครัวเรือน รวม 39 คน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ถุงพระราชทาน วาตภัย สิ่งของพระราชทาน อัคคีภัย