News

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก ตอนที่ 3

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชุด เฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก วันนี้เสนอเป็นตอนที่ 3 "น้ำพระราชหฤทัยต่ออาณาประชาราษฎร์"