News

"กิตติรัตน์"ถามปัดคะแนนช่วยพรรคเล็กได้เป็นสส.1 คนขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?

นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถาม กลุ่มที่ต้องการให้ พรรคเล็กๆได้"สส.เกลี่ย" 1 คน ทั้งๆที่คะแนนไม่ถึง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือเพียงอยากได้เสียงช่วยหนุนใครบางคนเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาล

นายกิตติรัตน์โพสต์ข้อความว่า เห็นความพยายามของกลุ่ม ที่ต้องการช่วยให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนน้อยๆ (แบบที่คำนวณ "สส.พึงมี" ได้ไม่ถึงหนึ่งคน) ให้ได้ สส.พรรคละหนึ่งคนให้จงได้ นั้นช่างน่าเศร้ายิ่งนัก อ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ที่มี 4 วรรค (4 วงเล็บ) ก็ทราบได้ง่ายว่า "ทำไม่ได้"

ในการคำนวณ สส.พึงมี จากคะแนนเสียงทั้งประเทศ โดยใช้จำนวน สส.ทั้งหมด 500 คน มาคำนวณ และปรากฎว่า พรรคเพื่อไทยมี (ผลการคำนวณ) สส.พึงมีน้อยกว่า จำนวน สส.ที่ชนะในการเลือกตั้งระบบเขต พรรคเพื่อไทยก็ย่อมได้จำนวน สส. ที่มากกว่านั้น โดยไม่มี สส.ในระบบบัญชีรายชื่ออีก ซึ่งจำนวน สส.ที่มีก็ย่อมจะมากกว่า จำนวน สส.พึงมี ที่คำนวณได้ (คาดว่าเป็นจำนวนประมาณ 26 คน)

หากไม่คำนวณเพื่อปรับลดจำนวน สส.พึงมี ของทุกพรรคการเมือง (ที่มิใช่พรรคเพื่อไทย) ลง ยอดรวม สส.ก็จะกลายเป็น 526 คน ซึ่งมากกว่า 500 คนที่รัฐธรรมนูญระบุ ภารกิจในการคำนวณตาม มาตรา 91 (4) จึงเป็นการคำนวณที่ต้องการ "ปรับลด" มิใช่การ "ปรับเพิ่ม" หรือ "ปรับขึ้น" หรือ "ปัดเศษที่เป็นทศนิยมซึ่งน้อยกว่า 1 คน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 1 คน"

ข้อความตอนท้ายของ รัฐธรรมนูญมาตรา 91(4) ยังสำทับไว้ชัดว่า การคำนวณต้องไม่เป็นผลให้มีพรรคใดมี สส.เพิ่มขึ้นจากการคำนวณเบื้องต้นก่อนการปรับ จากการเป็นเศษทศนิยมที่ไม่ถึง 1 คน แล้วจะดันทุรังให้เป็น 1 คนให้จงได้นั้น ท่านว่าเป็นการ "เพิ่ม" ที่ขัดรัฐธรรมนูญไหมครับ

ถ้าคำตอบของท่านคือ "เพิ่ม" และขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยัง "งง" ว่าแล้วทำไมต้องพยายามทำแบบนั้น ผมขอไม่ตอบ แต่ขอถามท่านกลับว่า ท่านคิดว่าเหล่าพรรคหนึ่งคนที่กำลังได้ส้มหล่นและมีคนเริ่มนิยามว่าเป็นพรรคที่มี "สส.เกลี่ย" เหล่านี้เขาจะสนับสนุนใครเป็นนายกฯ และเป็นรัฐบาล... ถ้าท่านร้อง "อ๋อ" ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรต่อแล้วนะครับ