บัวบูชาพาเที่ยว : ดำน้ำ ง่ามใหญ่ เรือหลวงปราบ จ.ชุมพร

วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ดำน้ำเชิงอนุรักษ์ เก็บขยะที่ง่ามใหญ่ กองหินแพ และเรือหลวงปราบ ง่ามน้อย เป็นการดำน้ำที่ทำให้ธรรมชาติสวยขึ้น เพราะช่วยกันลงไปเก็บขยะที่ส่วนใหญ่เป็นอวนติดตามปะการัง และถุงขนม ถุงพลาสติกต่างๆ...

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว