คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้องตรวจถนนเอื้อนักการเมือง

วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ชาวบ้านรายนี้ ซึ่งกล้าเปิดตัวให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ว่าถนนลูกรังโครงการนี้ของ อบต.โนนหมากเค็ง อาจเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองในพื้นที่บางคน จึงก่อสร้างต่างจากแบบที่สภา อบต.โนนหมากเค็งเห็นชอบ

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโนนหมากเค็ง จังหวัดสระแก้ว อบต.โนนหมากเค็ง ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้าง 45 วันเริ่มวันที่ 10 มกราคม2562-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,260 เมตร สูงเฉลี่ย 80 เซนติเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค่าจ้าง 371,000 บาท ส่งมอบงานแล้ว

ขณะที่เจ้าหน้าที่ อบต.โนนหมากเค็ง ยืนยันถนนลูกรังก่อสร้างตามแบบที่สภา อบต.ให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังส่งข้อมูลให้หน่วยตรวจงานสอบทุจริตภาครัฐช่วยขยายผลถนนลูกรังโครงการนี้ของ อบต.โนนหมากเค็งด้วย

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7