ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาและเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14-25 เมษายน 2562

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐปานามา และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ 14-25 เมษายน พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามา และเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามา กัสโก วิเอโฮ โอกาสนี้ จะทรงพบกับนายฆวน การ์โลส บาเรลา โรดริเกซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา และนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐปานามา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดาส พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดี มานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ ศูนย์ผ้าทอพื้นเมืองแห่งกุสโก โบราณสถานเมืองโอยานตัยตัมโบ โบราณสถานมาชู ปิกชู และพิพิธภัณฑภัณฑ์ศิลปะกรุงลิมา อนึ่ง จะทรงพบกับนายมาร์ติน อัลเบร์โต บิซการ์รา กอร์เนโฆ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ณ ทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 23.45 น. และจะประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ เอเอฟ 166 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.20 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
14 เมษายน พุทธศักราช 2562

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปานามา เปรู