ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ตลอดทั้งวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้เข้ากราบถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

Tag : สักการะสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ เทศกาลสงกรานต์ ปราสาทพระเทพบิดร