สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก ตอนที่ 6

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 20:17 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชุด "เฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก" วันนี้ เสนอเป็นตอนที่ 6 "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี"

Tag : สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราช บรมขัตติยราชราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยสุโขทัย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยอยุธยา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยธนบุรี